(GMT+00:00) 00:00:00

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Visabet cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của ban. Chính sách bảo mật này cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tại sao chúng tôi thu thập những thông tin này và cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập.

Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật quyền riêng tư này sẽ được thỏa thuận giữa bạn và visabet. (chúng tôi sẽ sắp xếp nếu thấy phù hợp ). Chính sách bảo mật là một phần của điều khoản và điều kiện của Visabet .Chúng tôi có thể định kỳ thay đổi chính sách bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản được sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại chính sách bảo mật này.

2. THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin được chúng tôi coi là có thể nhận dạng cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ địa khác, địa chỉ email, số điện thoại , hoặc thông tin có liên quan khác để làm thông tin cá nhân. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân khi bạn sử dung trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi . Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gôm các thông tin như : thông tin liên hệ ( bao gồm số điện thoại ) , thông tin giao hàng, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch, tùy chọn sử dụng trang web và phản hồi về dịch vụ. Thỉnh thoảng, chúng tôi lưu trữ thông tin này trên các máy chủ ở các địa điểm khác nhau. Khi bạn tương tác với dịch vụ , máy chủ của chúng tôi sẽ lưu giữ một nhật ký hoạt động duy nhất cho bạn. Nhật ký này thu thập thông tin quản lý và lưu lượng truy cập nhất định, bao gồm: địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập , ngày truy cập, trang web đã truy cập , sử dụng ngôn ngữ, báo cáo sự cố phần mềm và loại trình duyệt được sử dụng. Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp và chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

3. PHƯƠNG TIỆN THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu nhất định như đã thỏa thuận ở trên và nhận thông tin cá nhân về bạn , nơi bạn cung cấp thông tin đó thông qua các dịch vụ hoặc hình thức liên lạc và tương tác khác thông qua trang web visabet. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân từ các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và từ danh sách khách hàng mà chúng tôi có được hơp pháp từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi có thể tham gia dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về xử lý giao dịch trực tuyến và duy trì tài khoản. Chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử của bên thứ ba đó và chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân như được quy định tron g chính sách bảo mật này. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các nhà cung cấp trực tuyến bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, hỗ trợ khách hàng, thực hiện bảo mật cần thiết và xác định kiển tra xác minh, để xử lý bất kỳ giao dịch trực tuyến nào của bạn, hỗ trợ bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba , đáp ứng các yêu cầu kinh doanh nhất định và cho ất kỳ mục đích nào khác liên quan đến hoạt động của dịch vụ. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn cẩn thận ( bao gồm bất kỳ bên nào khác có các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với bên sau.

Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được chúng tôi sử dụng để chúng tôi cung cấp cho bạn

(1) Khuyến mãi và thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

(2) Khuyến mãi và thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của đối tác của chúng tôi để mở rộng phạm vi sản phẩm được cung cấp và cải thiện dịch vụ hổ trợ khách hàng của chung tôi.

Đôi khi, chúng tôi yêu cầu thông tin về bạn thông qua các cuộc khảo sát hoặc các cuộc thi. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát và cuộc thi này là hoàn toàn tự nguyện và bạn có thể chọn có thể tiết lộ thông tin hay không. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm cả thông tin liên hệ ( như tên , địa chỉ thư tín và số điện thoại ) và thông tin nhân khẩu học (như mã zip, mã bưu chính hoặc tuổi ). Bằng cách chấp nhận bất kỳ giải thưởng hoặc tiền thắng cuộc thi nào, bạn đồng ý sử dụng tên của bạn để quảng cáo và đã chọn không nhận thông tin quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại của bạn ) để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm trò chơi khác ( như poker trực tuyến, sòng bạc, cá cược và backgammon ) và các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận bởi chúng tôi.

5. CÔNG CỤ LOẠI TRỪ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết.

5.1. Thực hiện theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào được cung cấp bởi chúng tôi, bất kỳ trang web nào của chúng tôi hoặc các dịch vụ của nó hoặc trong các trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý tương tự

5.2. Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi; hoặc

5.3. Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người sử dụng dịch vụ hoặc cộng đồng. Nếu chúng tôi chỉ xác định rằng bạn đã lừa dối hoặc cố lừa dối chúng tôi, công ty hoặc bất kỳ người sử dụng dịch vụ nào khác bao gồm nhưng không giới hạn trong thao túng trò chơi hoặc thanh toán gian lận, bao gồm việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm mọi khoản bồi hoàn hoặc đảo ngược thanh toán khác) hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền), chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin này (cùng với danh tính của bạn) với các trang web trò chơi trực tuyến khác, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, cơ quan thích hợp và cơ quan liên quan.

5.4. Dữ liệu có thể được ẩn danh và chuyển cho các tổ chức khác nhau để nghiên cứu về phòng chống nghiện.

6. TRUY CẬP

Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào bằng cách chọn từ chối thông qua cài đặt tài khoản có sẵn trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc email bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bất cứ lúc nào bằng cách gửi email hoặc viêt thư cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Ngoài ra bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn :

6.1. muốn xác nhận tính chính xác thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

6.2. muốn cập nhật thông tin cá nhân của bạn

6.3. có bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, nếu được yêu cầu chúng tôi sẽ :

(1) cập nhật bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp bạn chứng minh sự cần thiết cho những thay đổi đó

(2) đánh dấu bất kỳ thông tin nào để cấm sử dụng trong tương lai cho mục đích tiếp thị. Để tránh nghi ngờ, không có gì trong chính sách bảo mật này sẽ ngăn chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn khi pháp luật yêu cầu.

7. ĐỒNG Ý CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ

Để chơi các trò chơi bằng tiền thật trên các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ cần gửi tiền và nhận tiền từ chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng hệ thống thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý các giao dịch tài chính đó. Khi chấp nhận Chính sách bảo mật này, bạn đồng ý rõ ràng với Thông tin cá nhân cần thiết cho việc xử lý các giao dịch bao gồm cả việc chuyển thông tin ra ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các hệ thống thanh toán bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

8. ĐỒNG Ý ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền tiến hành đánh giá bảo mật bất cứ lúc nào để xác minh dữ liệu đăng ký bạn cung cấp và để xác minh việc bạn sử dụng dịch vụ và các giao dịch tài chính của bạn để có thể vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và bất kỳ luật hiện hành nào. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và tiết lộ cho bên thứ ba để xác minh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (bao gồm khi nào, khi nào và khi cần thiết, Chuyển thông tin ra bên ngoài quốc gia của bạn. Các đánh giá bảo mật có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, yêu cầu báo cáo tín dụng và / hoặc xác minh thông tin được cung cấp đối với cơ sở dữ liệu của bên thứ ba. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các kiểm tra bảo mật này, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi Thông tin hoặc tài liệu có thể được yêu cầu

9. BẢO MẬT

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật và các công nghệ cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin. Tất cả thông tin cá nhân chúng tôi nhận được trực tiếp từ bạn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu trên một mạng an toàn đằng sau phần mềm tường lửa mới nhất (dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ SSL). Chúng tôi cũng thực hiện các bước để đảm bảo rằng các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp.

10. BẢO VỆ TRẺ Vị THÀNH NIÊN

Các dịch vụ của chúng tôi không hướng đến hoặc nhắm mục tiêu vào những người dưới mười tám (18) hoặc dưới độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn tương ứng của họ. Bất cứ ai cung cấp thông tin thông qua bất kỳ phần nào trong các dịch vụ của chúng tôi đều cho biết rằng họ ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc người lớn. Chính sách của chúng tôi là xác định các nỗ lực của người chưa thành niên để truy cập dịch vụ của chúng tôi, điều này có thể liên quan đến việc phải bắt đầu đánh giá bảo mật. Khi một nỗ lực nhỏ để đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân thông qua các dịch vụ của chúng tôi, việc đăng ký và / hoặc gửi đó sẽ bị từ chối và xóa khỏi hồ sơ của chúng tôi.

11. GIAO DỊCH QUỐC TẾ

Thông tin cá nhân được thu thập thông qua Dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi và các chi nhánh, nhà cung cấp hoặc đại lý của chúng tôi duy trì các cơ sở. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng với bất kỳ sự chuyển giao thông tin nào bên ngoài quốc gia của bạn, bao gồm cả các quốc gia có thể không được đánh giá là có luật riêng tư đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi mọi lúc mọi nơi.

12. COOKIES

Thông tin được lưu trên thiết bị của bạn

Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin trên các thiết bị truy cập dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được gọi là cookie, là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và được sử dụng để ghi lại các tùy chọn của người dùng khi truy cập các trang trực tuyến. Chúng tôi cũng sử dụng các đối tượng được chia sẻ cục bộ hoặc "Flash Cookies." Flash Cookie tương tự như trình duyệt BROWSER COOKERS, trong đó một số thông tin được lưu trữ và ghi nhớ khi bạn truy cập một trang web.

Không thể sử dụng cookie và cookie Flash để truy cập hoặc sử dụng thông tin khác trên máy tính của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng các phương pháp này để theo dõi việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập trang web, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và làm cho nó dễ dàng hơn và / hoặc phù hợp hơn với việc sử dụng của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie Flash và cookie của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiển thị cho bạn các quảng cáo phù hợp và mong muốn hơn.

Cookie cần thiết nghiêm ngặt:

Cookie cần thiết nghiêm ngặt là rất cần thiết để cho phép người dùng di chuyển xung quanh trang web và sử dụng các tính năng của nó, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn của trang web hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Không có các cookie này, chúng tôi sẽ không thể làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả.

Trong quá trình đăng ký:

Cookies lưu trữ thông tin được thu thập trong quá trình đăng ký và cho phép hệ thống xác định khách hàng và cung cấp các dịch vụ cần thiết một cách thích hợp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu rõ hơn về sở thích của bạn khi trực tuyến và để tăng cường quyền truy cập vào nền tảng của chúng tôi.

Trên trang web của chúng tôi:

Đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Máy chủ của chúng tôi sử dụng ba (3) loại cookie khác nhau:

Cookie dựa trên phiên: Những cookie này chỉ được gán cho máy tính của bạn trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie dựa trên phiên có thể giúp bạn điều hướng trang web của chúng tôi nhanh hơn và nếu bạn là khách hàng đã đăng ký, nó cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin phù hợp hơn. Cookie này sẽ tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt.

Cookie "vĩnh viễn": Loại cookie này được đặt cho mỗi cookie được giữ lại trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian. Flash cookie cũng liên tục.

Cookie "Phân tích": Loại cookie này cho phép chúng tôi xác định và đếm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi và hiểu cách khách truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Những điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang web, ví dụ, đảm bảo rằng bạn có thể dễ dàng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu bạn thích, bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Menu Trợ giúp trên thanh menu của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách thông báo cho trình duyệt của bạn khi nhận được cookie mới và cách tắt hoàn toàn cookie.

Flash cookie:

Bạn có thể sửa đổi cài đặt Flash Player để ngăn việc sử dụng cookie Flash. Trình quản lý cài đặt Flash cho phép bạn quản lý tùy chọn của mình. Để ngăn tất cả nội dung của bên thứ ba phân phát cookie Flash, hãy chuyển đến bảng Cài đặt lưu trữ toàn cầu của Trình quản lý cài đặt, sau đó bỏ chọn hộp kiểm "Cho phép nội dung Flash của bên thứ ba lưu trữ thông tin trên máy tính của bạn", sau đó đóng Trình quản lý cài đặt. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh cài đặt cho các trang web cụ thể mà bạn truy cập thông qua bảng Cài đặt lưu trữ trang web (cũng được tìm thấy trong Trình quản lý cài đặt).

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Flash Player cũ hơn hoặc trình duyệt web cũ hơn, trình quản lý cài đặt có thể không khả dụng với bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng Flash Player và trình duyệt được làm mới lên phiên bản mới nhất hiện có. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể không trải nghiệm tất cả các tính năng tương tác trên trang web của chúng tôi.

13. CHÍNH SÁCH BÊN THỨ BA

Chúng tôi không thể đảm bảo bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho trang web trực tuyến của bên thứ ba liên kết đến hoặc từ các dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào quản lý chương trình liên kết của chúng tôi (nếu có) hoặc bất kỳ chương trình nào khác, vì những các trang web trực tuyến thứ ba này sở hữu và hoạt động độc lập. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các bên thứ ba này đều bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư, nếu có, của bên thứ ba đó.

14. TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

Dịch vụ vận hành ‘AS-IS và AS AS-AVAILABLE mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các sự kiện ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Do tính chất phức tạp và luôn thay đổi của công nghệ và doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo cũng như không cho rằng sẽ có hiệu suất không có lỗi liên quan đến quyền riêng tư của Thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố gián tiếp, ngẫu nhiên nào, hoặc thiệt hại do hậu quả hoặc trừng phạt liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân nói trên.

15. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cấu thành một thỏa thuận với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Đây là chính sách bảo mật độc quyền đầy đủ của chúng tôi và nó sẽ thay thế mọi phiên bản trước đó. Chính sách bảo mật này phải được đọc cùng với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và bất kỳ điều khoản áp dụng nào khác được đăng trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này một cách thường xuyên và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên nền tảng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách quyền riêng tư này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại chính sách bảo mật này.

16. CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không tuân theo chính sách bảo mật này. Nếu bạn sử dụng các liên kết được cung cấp để truy cập các trang web khác, nhà điều hành của các trang web đó có thể thu thập thông tin từ bạn và thông tin này sẽ được họ sử dụng theo chính sách bảo mật của họ, có thể khác với chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin được thu thập bởi các trang web đó. Các nhà điều hành của các trang web này chỉ chịu trách nhiệm về các chức năng hoặc các lỗi có thể có trên các trang web được liên kết của họ.

contact

-

Đăng ký ngay
-

-

Đăng ký ngay
Khoản Tiền Giao Dịch:
Thưởng:
Doanh thu cược Yêu Cầu:
Hoàn Thành Doanh thu cược:
Tỷ Lệ Hoàn Thành:
Thời Gian Khởi Tạo Doanh thu cược:
- - - - - -

Tiền tệ và Ngôn ngữ