(GMT+00:00) 00:00:00

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Quan trọng: Vui lòng đọc thông tin dưới đây trước khi chấp nhận Điều khoản & Điều kiện. Bằng việc đăng ký tài khoản (“Tài khoản của bạn”), bạn được coi là đã chấp nhận và hiểu rõ tất cả Điều khoản và Điều kiện.

Những Điều khoản & Điều kiện này áp dụng cho bạn, và được mặc định, nếu bạn tham gia bất kỳ hoạt động nào được cung cấp bởi VisaBet. Bạn đồng ý là hoàn toàn hiểu rõ và chấp nhận tất cả các Điều khoản & Điều kiện. Những điều kiện này được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ (“Cá cược”) và trang web và bất kỳ giao dịch nào của Dịch vụ (“Cá cược”). Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chúng một cách cẩn thận để dảm bảo bạn hoàn toàn hiểu và tuân theo các Điều khoản & Điều kiện.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

• Bằng việc đăng ký trang web và/ hoặc sử dụng dịch vụ cá cược của Công ty và/ hoặc chấp nhận những Điều khoản & Điều kiện này và/ hoặc truy cập trang web Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ quy tắc của VisaBet mà không cần thông báo trước. Nó tạo thành một thỏa thuận ràng buộc hoàn chỉnh, cuối cùng và độc quyền giữa Chủ tài khoản (“bạn”) và VisaBet. Hợp đồng sẽ luôn kiểm soát việc bạn sử dụng các dịch vụ cá cược của công ty.

• Bạn được yêu cầu truy cập Phần mềm và chỉ sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của bạn, và bạn không thể truy cập Phần mềm hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của người khác. Khi bạn cố gắng sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản của người khác, chúng tôi sẽ có quyền đóng tất cả tài khoản của bạn ngay lập tức, giữ tất cả tiền trong các tài khoản đó và cấm (ngăn) bạn sử dụng Dịch vụ trong tương lai.

• Công ty có thể tự quyết định, ngăn chặn việc đăng ký hoặc sử dụng nhiều tài khoản của bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình bạn hoặc sống cùng nhà với bạn. Công ty sẽ không ngăn chặn việc đăng ký nhiều tài khoản, nhưng có thể có hành động đối với bất kỳ cá nhân nào mở nhiều tài khoản theo yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn trong các tình huống tài khoản được đăng ký từ cùng một hộ gia đình, bao gồm việc giữ tất cả các khoản tiền trong các tài khoản đó bất kể thông tin được đăng ký khi mở các tài khoản đó.

2. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

• Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ quy tắc nào trong Điều khoản và Điều kiện, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

• VisaBet có thể cập nhật, sửa đổi, chỉnh sửa và thay đổi các Điều khoản và Điều kiện của VisaBet bất kỳ lúc nào. VisaBet sẽ thông báo cho Chủ tài khoản về bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện của VisaBet trước khi nó có hiệu lực và cần có sự đồng ý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi đối với các quy tắc của VisaBet, bạn sẽ không được phép tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

• Cá nhân đăng ký tài khoản tại VisaBet thừa nhận và chấp nhận tất cả các quy tắc trong Điều khoản và Điều kiện của VisaBet như được công bố trên trang web và những thay đổi ( nếu có) trong tương lai. Tất cả các Điều khoản và Điều kiện của VisaBet được viết bằng tiếng Anh.

3. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

• Một cá nhân đăng ký để trở thành Chủ Tài khoản không được dưới mười tám (18) tuổi. Người vị thành niên không thể đăng ký làm người chơi và không thể giữ tài khoản VisaBet. Công ty có quyền yêu cầu chứng minh tuổi tác bất kỳ lúc nào, để xác nhận rằng người không đủ tuổi không được sử dụng dịch vụ. Công ty có thể chấm dứt tài khoản của bạn và / hoặc loại trừ bạn khỏi việc sử dụng trang web và dịch vụ nếu không cung cấp bằng chứng về tuổi và / hoặc nếu công ty nghi ngờ bạn không đủ tuổi hợp pháp. Công ty có quyền đình chỉ tài khoản của bạn cho đến khi có bằng chứng chứng minh về tuổi được cung cấp và xác nhận.

• Công ty có quyền xác minh thông tin đăng ký của bạn bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh và phương thức thanh toán bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu các tài liệu hỗ trợ. Những tài liệu này sẽ bao gồm thẻ căn cước, bằng chứng về địa chỉ như hóa đơn tiện ích và bằng chứng về phương thức thanh toán của bạn. Nếu các tài liệu yêu cầu không được hoàn thành, công ty có toàn quyền quyết định có thể chấm dứt tài khoản và giữ lại bất kỳ khoản tiền nào có mặt. Nếu các tài liệu không vượt qua kiểm tra an ninh nội bộ của chúng tôi do các giả mạo. Công ty sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận các tài liệu này.

• Công ty có quyền thực hiện kiểm tra lý lịch đối với bất kỳ thành viên nào và yêu cầu các tài liệu liên quan. Cơ sở cho các cuộc điều tra này bao gồm việc xác minh thông tin đăng ký thành viên, giao dịch tài chính và hoạt động chơi game. Công ty không có nghĩa vụ phải tư vấn cho thành viên của cuộc điều tra đó.

• Nếu bạn là cư dân của một quốc gia không được cho phép tham gia đánh bạc. VisaBet không chấp nhận người chơi thường trú từ các quốc gia sau: Afghanistan, Úc, Đan Mạch, Estonia, Ethiopia, Pháp và các vùng lãnh thổ khác của Pháp, Hồng Kông, Iran, Iraq, Ý, Jordan, Kuwait, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Philippines, Tây Ban Nha, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, hoặc Yemen.

• Các dịch vụ của VisaBet sẽ không được sử dụng nếu bất hợp pháp tại quốc gia cư trú hoặc bị hạn chế mở tài khoản đánh bạc, mua hoặc sử dụng các dịch vụ từ VisaBet và / hoặc nói cách khác là tham gia vào các trò chơi được cung cấp. Chủ tài khoản có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng trang web và dịch vụ của VisaBet là hợp pháp.

4. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

• Thông tin tài khoản của bạn được lưu trữ an toàn và được giữ bí mật trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện này (bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư để tránh nghi ngờ).

• Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có quyền tiết lộ một số chi tiết nhất định cho các cơ quan hoặc cá nhân liên quan nếu được yêu cầu bằng pháp luật,

5. QUY TẮC TÀI KHOẢN

• Tài khoản của bạn chỉ được dùng cho mục đích cá nhân của bạn và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích chuyên nghiệp, kinh doanh hoặc thương mại nào.

• Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào tài khoản của bạn và trong mọi trường hợp, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do bạn sử dụng sai mật khẩu của bạn hoặc cho bất kỳ quyền truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn. Và mọi giao dịch mà tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ, cho dù bạn có cho phép hay không.

• Thỉnh thoảng chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc thông tin truy cập tài khoản hoặc chúng tôi có thể đình chỉ tài khoản của bạn nếu chúng tôi có lý do để tin rằng vi phạm an ninh hoặc lạm dụng trang web và/ hoặc dịch vụ có thể xảy ra. Chúng tôi có thể thay đổi thông tin truy cập tài khoản của bạn theo thông báo báo trước cho bạn được thực hiện theo quyết định riêng và hoàn toàn của chúng tôi.

• Ngoài việc có quyền hạn chế tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không hạn chế, chúng tôi có quyền giới hạn hoặc từ chối bất kỳ đặt cược, tiền đặt cược hoặc cá cược nào khác do bạn hoặc thông qua tài khoản của bạn.

• Nếu bạn không đăng nhập vào hoặc đăng xuất khỏi tài khoản của mình trong thời gian liên tục 12 tháng, tài khoản của bạn sẽ được coi là một tài khoản không hoạt động. Chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn với chúng tôi và bạn đồng ý rút bất kỳ số dư chưa thanh toán nào.

• Chỉ có một tài khoản hoạt động được cho phép cho người chơi. Tiền thắng cược sẽ chỉ được tính vào tài khoản một lần. Tất cả tiền thắng sẽ không hợp lệ nếu bạn có nhiều tài khoản.

• Người chơi sẽ không được thay mặt cho một bên khác.

• Người chơi sẽ không được phân loại là người đánh bạc có vấn đề bắt buộc.

• Người chơi không được là vận động viên chuyên nghiệp trong bất kỳ môn thể thao, thi đấu hoặc giải đấu nào mà VisaBet cung cấp cá cược.

• Người chơi phải là một người thực sự chứ không phải là một pháp nhân.

• Không được giữ tài khoản đang hoạt động với một pháp nhân khác thuộc cùng nhóm với VisaBet.

• Người chơi phải duy trì cập nhật chi tiết tài khoản VisaBet của mình theo các điều khoản sau: họ & tên, quốc gia cư trú, địa chỉ email hợp lệ và số liên lạc.

6. QUỸ TÀI KHOẢN

• Nếu bạn muốn tham gia Dịch vụ của chúng tôi, bạn chỉ có thể gửi tiền với chúng tôi bằng các phương thức thanh toán được chấp thuận trước có sẵn trên trang web hoặc các dịch vụ, bạn chỉ được gửi và nhận tiền thông qua cùng các Giải pháp thanh toán được chúng tôi ủy quyền (Ủy quyền giải pháp thanh toán trực tuyến).

• Chúng tôi không cung cấp tín dụng. Tất cả các cá cược trong tài khoản của bạn phải có đủ tiền. Chúng tôi có quyền hủy bất kỳ cá cược nào có thể đã vô tình đặt khi tài khoản không có đủ tiền để thực hiện cá cược.

• Người chơi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ khoản thuế và phí thắng cược nào phát sinh từ việc sử dụng phần mềm. Nếu tiền thắng cược phải chịu thuế trong phạm vi quyền hạn, người chơi phải theo dõi tiền thắng và báo cáo cho cơ quan chức năng có liên quan.

• Để xác định bất kỳ tài khoản nào không hoạt động trên mạng mà bạn vẫn có thể rút tiền, chúng tôi sẽ xem xét Cơ sở dữ liệu khách hàng của mình hàng năm. Nếu tài khoản của bạn được xác định là không hoạt động, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn bằng các phương thức như điện thoại, email hoặc thư bằng văn bản, sử dụng các chi tiết đã đăng ký mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bằng những cách đó, mà chúng tôi đã không thể liên lạc với bạn trong vòng 12 tháng sau khi chúng tôi xác định Tài khoản của bạn không hoạt động, mọi khoản tiền chưa được rút có trong tài khoản của bạn sẽ được đặt sang một bên, tài khoản sẽ bị đóng và số tiền đó sẽ được cung cấp để phân phối cho một tổ chức từ thiện được đề cử bởi chúng tôi.

7. CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ

• Các quỹ bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp: Bạn cam kết rằng nguồn tiền bạn sử dụng để đặt cược trên các trang web không phải là bất hợp pháp và bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ như một nền tảng chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Theo các quy tắc của bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng cho bạn, bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm cả rửa tiền). Nếu công ty có sự nghi ngờ hợp lý rằng bạn có thể tham gia vào hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp bao gồm các hoạt động rửa tiền hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện, quyền truy cập vào các dịch vụ của bạn có thể bị chấm dứt và / hoặc tài khoản của bạn sẽ bị chặn.

• Cố ý mất kết nối: Bạn không được phép cố ý ngắt kết nối khỏi trò chơi trong khi đang chơi trên trang web. Công ty có toàn quyền quyết định nếu bạn vi phạm điều khoản này. Công ty có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ ngay lập tức và / hoặc tài khoản của bạn sẽ bị khóa.

• Bất hợp pháp ở Quốc gia: Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ của VisaBet nếu bất hợp pháp tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bị hạn chế mở tài khoản đánh bạc, mua hoặc sử dụng các dịch vụ từ VisaBet và / hoặc tham gia vào các trò chơi được cung cấp. Chủ tài khoản có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng trang web và dịch vụ của VisaBet là hợp pháp.

• Hành động gian lận và không trung thực: Nếu công ty biết hoặc có lý do để nghi ngờ rằng người chơi đã có hành vi gian lận, lừa gạt hoặc không trung thực đối với công ty và / hoặc đã cố gắng làm như vậy và / hoặc đang trong quá trình thực hiện. Công ty sẽ khóa tài khoản của người chơi đó và công ty sẽ tịch thu tất cả tiền thắng, ưu đãi, phần thưởng và các khoản tiền đang chờ xử lý của công ty cho người chơi.

• Gian lận: Bạn sẽ không cố gắng tấn công, gian lận và thực hiện các thay đổi trái phép hoặc sử dụng bất kỳ loại mã độc nào cho trang web hoặc dịch vụ. Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn không tuân theo các điều khoản của điều khoản này, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn với chúng tôi để điều tra thêm. Nếu được xác nhận rằng bạn không tuân thủ, điều này sẽ dẫn đến việc chấm dứt các dịch vụ cho bạn, đóng tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ tịch thu bất kỳ số tiền nào có trong tài khoản của bạn.

8. GIAN LẬN THANH TOÁN

• Trong trường hợp gửi tiền qua Thẻ mà Chủ Tài khoản không được phép sử dụng như thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào bao gồm cả khoản bồi hoàn. VisaBet có quyền chặn hoặc chấm dứt tài khoản người dùng, đảo ngược mọi khoản thanh toán được thực hiện và thu hồi bất kỳ khoản tiền thắng nào. Chúng tôi sẽ có quyền báo cáo các cơ quan có liên quan về bất kỳ thanh toán gian lân nào. Công ty không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng.

• Chúng tôi có thể chặn hoặc đóng tài khoản của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã sử dụng hoặc cố gắng sử dụng phương thức thanh toán khác của người khác.

• Bạn không được sử dụng các khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp hoặc nguồn bị nhiễm độc hoặc liên quan đến bất kỳ phương tiện bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào.

• Bạn không được gửi tiền qua thẻ mà chủ tài khoản không được phép sử dụng và / hoặc sử dụng thẻ bị cấm cá cược và chơi game.

9. KHUYẾN MÃI

• Tất cả các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt phải tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể của chương trình khuyến mãi.

• Trong trường hợp, công ty có sự nghi ngờ hợp lý rằng một tài khoản mà bạn nắm giữ đã bị lợi dụng không công bằng trong chương trình khuyến mãi tiền thưởng của công ty hoặc đã thực hiện bất kỳ hành động xấu (gian lận) nào đối với chương trình khuyến mãi được cung cấp trên trang web của chúng tôi do công ty điều hành. Công ty có quyền chặn hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào bạn có thể có trong tài khoản của mình.

• Nếu công ty có sự nghi ngờ hợp lý rằng một tài khoản hoặc nhóm tài khoản đang hoạt động có hệ thống, sử dụng các kỹ thuật đặt cược cụ thể. Công ty có quyền chặn hoặc chấm dứt tất cả các tài khoản, công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn.

10. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

• Tất cả các nhãn hiệu, tên dịch vụ, tên giao dịch như hình ảnh, đồ họa, văn bản, khái niệm hoặc phương pháp (gọi chung là Tài sản trí tuệ) được tìm thấy trên trang web, tài liệu chứa độc quyền của các nhà cung cấp VisaBet và / hoặc VisaBet và đối tác. Chủ tài khoản không có quyền khai thác hoặc sử dụng bất kỳ Tài sản Trí tuệ nào cho bất kỳ mục đích nào, ngoại trừ những gì được pháp luật cho phép.

• Việc sử dụng thương mại hoặc sử dụng sai mục đích các nội dung của Trang web hoặc Dịch vụ đều bị nghiêm cấm.

• Nội dung Trang Web và Dịch vụ được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế về bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. VisaBet và bên cấp phép bên thứ ba là chủ sở hữu của các quyền này

11. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

• Công ty không có trách nhiệm phải giữ tên tài khoản hoặc mật khẩu. Nếu bạn đặt sai, quên hoặc mất tài khoản hoặc mật khẩu, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

• Công ty không bắt buộc phải điều tra hoặc theo đuổi bất kỳ khiếu nại nào của người chơi đối với bất kỳ người chơi nào sử dụng dịch vụ hoặc hành động chống lại người chơi. Công ty chỉ có thể thực hiện hành động thích hợp theo quyết định riêng của mình đối với người chơi nếu họ nghi ngờ họ có hành vi trái pháp luật.

12. MIỄN TRÁCH NHIỆM

• Công ty không bảo đảm hoặc đại diện cho dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn của các bảo hành ngụ ý và các điều kiện chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích, tính đầy đủ hoặc tính chính xác của dịch vụ.

• Công ty không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc phần mềm của các máy chủ có sẵn không có vi-rút, lỗi hoặc thể hiện đầy đủ chức năng , độ chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn có được thông qua các dịch vụ.

• Trong trường hợp có lỗi hệ thống hoặc giao tiếp hoặc trục trặc hoặc vi rút liên quan đến thanh toán tài khoản hoặc các yếu tố khác của dịch vụ dẫn đến mất dữ liệu hoặc tiền thắng cược hoặc tiền thưởng hoặc bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính của bạn, công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn và công ty sẽ làm mất hiệu lực tất cả các trò chơi và thanh toán do bất kỳ lỗi nào như vậy.

• Nếu bạn nhận được bất kỳ khoản tiền thắng cược hoặc tiền thưởng nào do bất kỳ lỗi nào của chúng tôi hoặc đại diện trong việc tính toán, phân bổ hoặc phân phối các tiền, chúng tôi có thể lấy lại (thu hồi) hoặc nếu, bạn đã nhận được và rút tiền, bạn sẽ phải hoàn trả lại số tiền cho chúng tôi hoặc sẽ bị khấu trừ vào tài khoản của bạn.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

• Bạn đồng ý rằng bạn có thể tự do lựa chọn sử dụng các dịch vụ theo quyết định và rủi ro của riêng bạn.

• Công ty không chịu trách nhiệm trong hợp đồng, vi phạm, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào có trên các trang web.

• Công ty không chịu trách nhiệm về vốn chủ sở hữu, hợp đồng, sai lầm, sơ suất hoặc bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào cho dù trực tiếp và gián tiếp được coi là có kết quả từ hoặc gây ra trang web và / hoặc dịch vụ mà không giới hạn, lỗi và không chính xác trong trang web và / hoặc dịch vụ bị lỗi, trục trặc, chậm trễ hoặc gián đoạn, lỗi đường truyền, lỗi nội dung, thiệt hại do mất kinh doanh, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin kinh doanh.

• Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi đánh máy, lỗi kỹ thuật hoặc lỗi cá nhân. Nếu xảy ra lỗi, chúng tôi có quyền hủy tất cả các cá cược bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào hoặc sửa lỗi theo quyết định của chúng tôi.

• Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

14. VI PHẠM CÁC QUY TẮC CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

• Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của công ty. Công ty có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc không đủ tiêu chuẩn, đóng tài khoản và tiền thắng cược của bạn có thể bị mất theo quyết định riêng của công ty. Công ty có thể giữ lại bất kỳ số dư chưa thanh toán nào từ bạn để đảm bảo nghĩa vụ của bạn.

15. KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP

• Nếu phát hiện bạn có liên quan đến gian lận, không trung thực hoặc có hành vi phạm tội. Chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt hình sự và xử phạt theo hợp đồng cho bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi tất cả chi phí, thiệt hại và tổn thất do phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành động của bạn.

• Công ty có quyền từ chối thanh toán hoặc tuyên bố đặt cược là vô hiệu nếu chúng tôi nhìn thấy bằng chứng như: tính toàn vẹn của sự kiện bị nghi ngờ, giá cả bị thao tùng hoặc xuất hiện gian lận giá.

Bạn không được phép hủy hoặc thay đổi các cá cược của mình một khi các cá cược này đã được đặt, chúng tôi đã chấp nhận và ghi lại và chúng tôi không có nghĩa vụ hủy bỏ các cá cược này khi chúng đã được đặt thành công, chấp nhận và ghi lại.

contact

-

Đăng ký ngay
-

-

Đăng ký ngay
Khoản Tiền Giao Dịch:
Thưởng:
Doanh thu cược Yêu Cầu:
Hoàn Thành Doanh thu cược:
Tỷ Lệ Hoàn Thành:
Thời Gian Khởi Tạo Doanh thu cược:
- - - - - -

Tiền tệ và Ngôn ngữ